ΜΠρΑθ 1422/2021: Ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρίας παροχής επενδυτικών συμβουλών αν δεν ενημερώνουν με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς τις αποδόσεις των προτεινομένων προς επένδυση τίτλων

ΜΠρΑθ 1422/2021 Τράπεζες – Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών – Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds) – Προστασία καταναλωτών – Αδικοπρακτική ευθύνη.   Ευθύνη τραπεζών από επενδυτικές υπηρεσίες. Ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρίας παροχής επενδυτικών συμβουλών αν δεν εφιστούν εγγράφως την προσοχή του επενδυτή τους στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών του, ή αν δεν ενημερώνουν με απολύτως σαφή τρόπο [...]

By |2021-02-21T15:51:31+00:00February 21st, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Κακοποίηση ζώων: Δηλώσεις του Δικηγόρου Κωνσταντίνου Χ Γώγου στην ΕΡΤ

Κακοποίηση ζώων: Δηλώσεις του Δικηγόρου Κωνσταντίνου Χ Γώγου στην ΕΡΤ. Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=hczHwYqHAx4 The post Κακοποίηση ζώων: Δηλώσεις του Δικηγόρου Κωνσταντίνου Χ Γώγου στην ΕΡΤ appeared first on The Greek Lawyer.

ΦΕΚ B 650/2021: Απαγόρευση εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών

ΦΕΚ B 650/2021: Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του [...]

By |2021-02-21T10:43:22+00:00February 21st, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Στην πλατφόρμα myBusinessSupport έως την 30η Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά για επιστρεπτέα προκαταβολή 1,2 και 5

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ μία ακόμη απόφαση  (ΓΔΟΥ 171/2021, ΓΔΟΥ 172/2021 και ΓΔΟΥ 175/2021) με την οποία τροποποιούνται οι αποφάσεις  ΓΔΟΥ 94/2.5.2020, ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 και ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 αντίστοιχα, ως προς την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. Με τις νέες τροποποιήσεις ορίζεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών σε ό,τι αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή 1, στην επιστρεπτέα προκαταβολή 2 [...]

By |2021-02-21T10:34:16+00:00February 21st, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments
Go to Top