Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ μία ακόμη απόφαση  (ΓΔΟΥ 171/2021, ΓΔΟΥ 172/2021 και ΓΔΟΥ 175/2021) με την οποία τροποποιούνται οι αποφάσεις  ΓΔΟΥ 94/2.5.2020, ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 και ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 αντίστοιχα, ως προς την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. Με τις νέες τροποποιήσεις ορίζεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών σε ό,τι αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή 1, στην επιστρεπτέα προκαταβολή 2 […]

The post Στην πλατφόρμα myBusinessSupport έως την 30η Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά για επιστρεπτέα προκαταβολή 1,2 και 5 appeared first on The Greek Lawyer.