Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο legalnews24.gr Ως απαράδεκτη απέρριψε δικαστήριο αγωγή για το λόγο ότι το ενημερωτικό έγγραφο που προσκόμισε ο διάδικος για τη δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης σύμφωνα με τη διαδικασία που εισήγαγε ο Νόμος 4640/2019, είχε ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής. Όπως αναφέρει το Πολυμελές Πρωτοδικείο στην απόφαση του, δεν τηρήθηκε […]

The post 1045/21ΠΠρΘεσσ: Απόρριψη ως απαράδεκτης αγωγής επειδή το ενημερωτικό έγγραφο για τη διαμεσολάβηση είχε ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής appeared first on The Greek Lawyer.