ΦΕΚ Β 838/2021: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων. Δείτε το ΦΕΚ:

The post ΦΕΚ Β 838/2021: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων appeared first on The Greek Lawyer.