Αγαπητοί συνάδελφοι,   Ζούμε σε μία εποχή όπου η Δικηγορία αλλάζει ριζικά. Οι επί μία δεκαετία συνεχείς αλλαγές αλλά και η τελευταία περιπέτεια του Covid – 19 έχουν οδηγήσει το Δικηγορικό Λειτούργημα σε μία περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Η ένταξη της Δικηγορίας στην ψηφιακή εποχή μας έχει κατακλύσει με δεδομένα τα οποία δεν είχαμε […]

The post Κωνσταντίνος Γώγος: «Πρακτικός Οδηγός Ποινικού Δικαίου – Υποδείγματα δικογράφων – Εξουσιοδοτήσεις – Μέρος Πρώτο» appeared first on The Greek Lawyer.