Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Αστική Κινητικότητα και την Μικροκινητικότητα

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Αστική Κινητικότητα και Μικροκινητικότητα. Επί της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν: υπέρ η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, κατά το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 ενώ “παρών” δήλωσε η Ελληνική Λύση. Επί του συνόλου, ψήφισαν υπέρ η ΝΔ και το [...]

By |2021-03-10T19:27:27+00:00March 10th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Δωρεάν πλατφόρμα έκδοσης τιμολογίων και διαβίβασης παραστατικών στα Mydata από την ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει και θα θέσει σε παραγωγική λειτουργία το επόμενο χρονικό διάστημα μια νέα καινοτόμα πλατφόρμα έκδοσης και διαβίβασης των τιμολογίων στην πλατφόρμα myData. Με την εφαρμογή αυτή μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση να εκδώσει τα παραστατικά της και παράλληλα (αυτόματα) να διαβιβαστούν οι απαραίτητες πληροφορίες στην πλατφόρμα myData, χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη παρέμβαση [...]

By |2021-03-10T13:43:15+00:00March 10th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΦΕΚ Α 37/2021 – ΠΔ 18/2021: Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και IV του προεδρικού διατάγματος 376/1995 (Α’ 206) όπως ισχύει με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1834 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις αμιγώς τεχνικές προσαρμογές» (ΕΕ L 279/31.10.2019 σελ.80) και επικαιροποίηση του Παραρτήματος Ι του ως άνω π.δ/τος

ΦΕΚ Α 37/2021 – ΠΔ 18/2021: Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και IV του προεδρικού διατάγματος 376/1995 (Α’ 206) όπως ισχύει με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1834 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά [...]

By |2021-03-10T12:42:32+00:00March 10th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Βουλή: Κατατέθηκε νομοσχέδιο σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Βουλή: Κατατέθηκε νομοσχέδιο σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δείτε το νομοσχέδιο: The post Βουλή: Κατατέθηκε νομοσχέδιο σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων [...]

By |2021-03-10T12:08:40+00:00March 10th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΦΕΚ Β 928/2021: «Εξετάσεις Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας»

ΦΕΚ Β 928/2021: «Εξετάσεις Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας». Δείτε το ΦΕΚ:   The post ΦΕΚ Β 928/2021: «Εξετάσεις Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» appeared first on The Greek Lawyer.

By |2021-03-10T11:47:06+00:00March 10th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΦΕΚ Β 927/2021: Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού»

ΦΕΚ Β 927/2021: Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού». Δείτε το ΦΕΚ: The post ΦΕΚ Β 927/2021: Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού» appeared first on The Greek Lawyer.

By |2021-03-10T11:31:21+00:00March 10th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΦΕΚ Β 926/2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β) γ) δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55)

ΦΕΚ Β 926/2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β) γ) δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55). Δείτε το ΦΕΚ:   The post ΦΕΚ Β 926/2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) [...]

By |2021-03-10T11:05:15+00:00March 10th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΜΠρΑθ 27/2021: Αναγνώριση σχέσης έμμισθης εντολής δικηγόρου εργαζόμενου σε νομική υπηρεσία Τράπεζας

ΜΠρΑθ 27/2021   Αναγνώριση σχέσης έμμισθης εντολής, δικηγόρου εργαζόμενου σε νομική υπηρεσία Τράπεζας, αμειβόμενου μηνιαίως με δελτίο παροχής υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός Απόφασης 27/2021 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Παναγιώτα Πετροπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Παναγιώτα Αθανασοπούλου. [...]

By |2021-03-10T09:41:02+00:00March 10th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments
Go to Top