ΔΠΑ 405/2021: Φορολογία συγκέντρωσης κεφαλαίου – μη φορολόγηση της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

ΔΠΑ 405/2021: Φορολογία συγκέντρωσης κεφαλαίου – μη φορολόγηση της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. ΔΠΑ 405/2021, 27ο  Τμήμα Προσφυγή ανώνυμης εταιρείας κατά απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), με την οποία απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή της. Η τελευταία στρεφόταν κατά της σιωπηρής απόρριψης εκ μέρους του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, [...]

By |2021-03-16T09:14:32+00:00March 16th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΣτΕ: Εκδίκαση υποθέσεων από 16/3/2021 έως 22/3/2021

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2021   Με την Δ1α/Γ.Π.οικ.16320/2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 996/13-3-2021), σχετικά με τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού,  για την περίοδο από 16-3 και ώρα 06:00, μέχρι τις 22-3 και ώρα 06:00, ως προς το [...]

By |2021-03-16T09:00:45+00:00March 16th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments
Go to Top