Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών: Νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων για μη μισθωτούς

Νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019, δίνεται με το αρ. πρωτ. 97788/Σ.31528 (ΑΔΑ: 61ΕΧ46ΜΑΠΣ-33Γ) γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, κατ΄ εφαρμογή της αρ. Δ.15/Δ΄8759/343 (ΦΕΚ Β΄ 986/12.3.2021) υπουργικής απόφασης. Συγκεκριμένα, έχει ως εξής: Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2021. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως [...]

Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων: Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης

Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων: Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης. Δείτε το σχετικό αρχείο όπως αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση: The post Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων: Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης appeared first on The Greek Lawyer.

By |2021-03-19T18:51:22+00:00March 19th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΦΕΚ Β 1059/2021: Έγκριση κανονισμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

ΦΕΚ Β 1059/2021: Έγκριση κανονισμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Δείτε το ΦΕΚ: The post ΦΕΚ Β 1059/2021: Έγκριση κανονισμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» appeared first on The Greek Lawyer.

By |2021-03-19T08:38:06+00:00March 19th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments
Go to Top