Άρειος Πάγος: Συνταγματικές οι διατάξεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010

Άρειος Πάγος: Συνταγματικές οι διατάξεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, κατ’ εξαίρεση λόγω εκδήλωσης εντόνου ενδιαφέροντος από το Νομικό κόσμο της χώρας και από μεγάλο αριθμό πολιτών, αναρτάται η υπ’ αριθμ 36/2020 γνωμοδοτική απόφαση της Ολομελείας. Δείτε την απόφαση: The post Άρειος Πάγος: Συνταγματικές οι [...]

By |2021-04-08T14:31:00+00:00April 8th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΕΔΔΑ: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός “είναι αναγκαίος σε μία δημοκρατική κοινωνία”

ΕΔΔΑ: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός "είναι αναγκαίος σε μία δημοκρατική κοινωνία". Η μείζονα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποφάνθηκε σήμερα, απαντώντας επί έξι προσφυγών γονέων παιδιών που αποκλείστηκαν από σχολεία και νηπιαγωγεία επειδή δεν ήταν εμβολιασμένα (Vavřička and Others v. the Czech Republic), ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι «αναγκαίος σε μία δημοκρατική κοινωνία». Κατά [...]

ΦΕΚ Β 1379/2021: Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση δέσμευση και επιστροφή e- Παραβόλου» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του δημοσίου τομέα

ΦΕΚ Β 1379/2021: Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e- Παραβόλου» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του δημοσίου τομέα. Δείτε το ΦΕΚ: The post ΦΕΚ Β 1379/2021: Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση δέσμευση και επιστροφή e- Παραβόλου» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του δημοσίου τομέα [...]

By |2021-04-08T10:50:52+00:00April 8th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΦΕΚ Β 1378/2021: Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης»

ΦΕΚ Β 1378/2021: Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης». Δείτε το ΦΕΚ: The post ΦΕΚ Β 1378/2021: Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε [...]

By |2021-04-08T08:34:11+00:00April 8th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments
Go to Top