ΕΔΔΑ: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός “είναι αναγκαίος σε μία δημοκρατική κοινωνία”. Η μείζονα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποφάνθηκε σήμερα, απαντώντας επί έξι προσφυγών γονέων παιδιών που αποκλείστηκαν από σχολεία και νηπιαγωγεία επειδή δεν ήταν εμβολιασμένα (Vavřička and Others v. the Czech Republic), ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι «αναγκαίος σε μία δημοκρατική κοινωνία». Κατά […]

The post ΕΔΔΑ: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός “είναι αναγκαίος σε μία δημοκρατική κοινωνία” appeared first on The Greek Lawyer.