Κτηματολόγιο: Νέος τρόπος υποβολής ∆ήλωσης (∆.2) του Ν.2308/1995. Δείτε την ανακοίνωση:

The post Κτηματολόγιο: Νέος τρόπος υποβολής ∆ήλωσης (∆.2) του Ν.2308/1995 appeared first on The Greek Lawyer.