Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ Ε.2118/2021 με διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες». Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με την προϋπόθεση ii της υποπερ. δδ’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/2021 […]

The post Επιδότηση παγίων δαπανών – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ appeared first on The Greek Lawyer.