Αποτελέσματα δοκιμασίας επάρκειας περιόδου Απριλίου 2021

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφορικά με τις εξετάσεις περιόδου Απριλίου 2021, οι οποίες διεξήχθησαν ενώπιόν της από 10.5.2021 έως και 18.5.2021. Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιεύεται με αναφορά του μοναδικού κωδικού χρήστη (συνδυασμός γράμματος και αριθμού) με τον οποίο έκαστος υποψήφιος συνδέθηκε στην πλατφόρμα διενέργειας των εξετάσεων επάρκειας περιόδου Απριλίου [...]