ΜονΕφΠατρων 242/2021   Αδικοπραξία – Πώληση κλαπέντος μηχανήματος -. Κλοπή μηχανήματος έργων από την ενάγουσα που δραστηριοποιείται στην κατασκευή τεχνικών έργων και πώληση αυτού σε τρίτο. Μη νομίμως αποκτηθέν μηχάνημα, καθώς προκύπτει η γνώση του τρίτου αποκτήσαντος περί του γεγονότος αυτού. Προβλήματα και ελλείψεις μηχανήματος για την αποκατάσταση των οποίων η ενάγουσα προέβη στις δαπάνες που […]

The post ΜονΕφΠατρων 242/2021: Αδικοπραξία – Πώληση κλαπέντος μηχανήματος appeared first on The Greek Lawyer.