ΦΕΚ Β 4066/2021: Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ. Δείτε το ΦΕΚ:

The post ΦΕΚ Β 4066/2021: Υποχρεωτική εγγραφή των Δικηγόρων στο ΓΕΜΗ (εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας) appeared first on The Greek Lawyer.