ΤρΔΕφ (Ακ) Αθ 672/2021: Τακτοποίηση αυθαιρέτων. Εννοια “αμετάκλητης δικαστικής απόφασης” που χαρακτηρίζει αυθαίρετο ορισμένο κτίσμα.

Αριθμός απόφασης: 672/2021 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Τμήμα Γ΄   Με μέλη τους: Μαρία Τσιρακάκη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ειρήνη Γεωργίου και Ιουλία Γεωργούλια, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,   σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 5 Φεβρουαρίου 2020, με γραμματέα την Καλλιόπη Κοκκίνη, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει [...]

By |2021-09-09T19:00:36+00:009 Σεπτεμβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΤρΔΕφ(Ακ) 360/2021: Προϋποθέσεις νομιμότητας πράξεως αναδασώσεως

Προϋποθέσεις νομιμότητας πράξεως αναδασώσεως. Ακριβής προσδιορισμός του εμβαδού και των ορίων εκτάσεως ως προϋπόθεση της νομιμότητας πράξεως κηρύξεως αναδασώσεως. Αριθμός απόφασης: 360/2021 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Τμήμα Ι΄   Με μέλη τους: Χρυσάνθη Ζαΐρη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Παύλο Ζαμπετίδη και Αικατερίνη Παπαδοπούλου, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων.   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ [...]

By |2021-09-09T18:53:43+00:009 Σεπτεμβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Tο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα 30 Ελλήνων υγειονομικών κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε αιτήματα προσωρινής δικαστικής προστασίας που υπέβαλαν Έλληνες υγειονομικοί κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Όπως αναφέρεται,  στις 2 Σεπτεμβρίου,  30 Έλληνες υγειονομικοί που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία υπέβαλαν δύο αιτήματα κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Επικαλούμενοι τα άρθρα 2 (δικαίωμα στη ζωή), 3 (απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης), 4 (απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής [...]

By |2021-09-09T12:40:17+00:009 Σεπτεμβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Μπλε Κάρτα: Νέοι κανόνες για την προσέλκυση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης στην ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν την αναθεωρημένη οδηγία για την Μπλε Κάρτα ώστε να διευκολύνουν την είσοδο και τη διαμονή εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης από χώρες εκτός της ΕΕ. Τον Μάιο του 2022, οι διαπραγματευτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμφώνησαν για την αναθεώρηση της οδηγίας του 2009 για τη Μπλε Κάρτα, η οποία θα [...]

By |2021-09-09T09:48:15+00:009 Σεπτεμβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Βασίλης Αποστολόπουλος: Μια ιστορική αναδρομή στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρώπη

Εν πρώτοις, σε πολλές Δυτικές Ευρωπαϊκές κοινωνίες, η καθιέρωση της μυστικότητας των πληροφοριών και η αναγνώριση του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα οδήγησαν αρκετά κράτη στην υιοθέτηση νόμων που αποσκοπούσαν στην προστασία των φυσικών προσώπων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τους από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Δεν είναι λοιπόν έκπληξη [...]

By |2021-09-09T06:38:59+00:009 Σεπτεμβρίου, 2021|ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΜΠρΠατρών 89/2021: Σώρευση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και κατά επιταγής προς εκτέλεση – Σύμβαση ακυρώσιμη λόγω πλάνης

Παραδεκτή σώρευση στο ίδιο δικόγραφο ανακοπής λόγων κατά του κύρους διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση της επισπευδόμενης επί τη βάσει της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής αναγκαστικής εκτελέσεως. Ακυρώσιμη δικαιοπραξία λόγω ουσιώδους πλάνης. Αν κάποιος υπογράφει έγγραφο, θεωρώντας εσφαλμένως ότι περιλαμβάνει ορισμένο περιεχόμενο διαφορετικό, ευρίσκεται σε πλάνη, η οποία είναι ουσιώδης, όταν αναφέρεται σε σημείο [...]

By |2021-09-09T06:15:16+00:009 Σεπτεμβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments
Go to Top