Αναφορικά με το άρθρο 60 «Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια» του ΚΦΔ και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία, με τη νέα εγκύκλιο 2176/2021 της ΑΑΔΕ δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για τη συνέργεια: → Με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) ορίζεται ότι «κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες […]

The post Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τη συνέργεια του άρθρου 60 του ΚΦΔ. appeared first on The Greek Lawyer.