Α. Έλεγχος εισερχομένων στα Δικαστήρια Ι. Ρυθμίσεις για όλα τα δικαστήρια Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55732 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 4214/13.9.2021), η οποία αντικατέστησε την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 4206/12.9.2021), από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 κατά την είσοδο στα δικαστήρια, οι προσερχόμενοι (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) υποχρεούνται […]

The post ΔΣΑ: Ενημέρωση για την λειτουργία των δικαστηρίων απο τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 appeared first on The Greek Lawyer.