Κληρονομιά που στερείται ενεργητικού και εμφανίζει παθητικό. Άσκοπη και μη συνάδουσα με το συμφέρον του ανήλικου τέκνου η αποδοχή τέτοιας κληρονομιάς, ακόμα και με το ευεργέτημα της απογραφής. Το γεγονός ότι οι συγγενείς του ανήλικου τέκνου έχουν ήδη αποποιηθεί την εν λόγω κληρονομιά αποτελεί ενισχυτικό στοιχείο για τη χορήγηση άδειας από το Δικαστήριο στους γονείς […]

The post ΕιρΑθ 1720/2021: Κληρονομική διαδοχή – Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο – Άδεια Δικαστηρίου appeared first on The Greek Lawyer.