Οι πληρωμές από υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την περίοδο 4-8 Οκτωβρίου

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή κατά το Σεπτέμβριο περιλαμβάνεται μεταξύ των προγραμματισμένων πληρωμών από υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ για την εβδομάδα 4-8 Οκτωβρίου. Ειδικότερα: 1.Από το [...]

By |2021-10-03T18:00:54+00:003 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΦΕΚ Β 4577/2021: Η νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως και 11 Οκτωβρίου 2021

ΦΕΚ Β 4577/2021: Η νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως και 11 Οκτωβρίου 2021. Δείτε την ΚΥΑ: The post ΦΕΚ Β 4577/2021: Η νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως και 11 Οκτωβρίου 2021 appeared first on The Greek Lawyer.

By |2021-10-03T11:22:19+00:003 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Ν. 4839/2021: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων από την 1η.10.2021 έως την 31η.12.2021

Ν. 4839/2021: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων από την 1η.10.2021 έως την 31η.12.2021.  Στο πεντηκοστό τρίτο άρθρο βρίσκονται οι αλλαγές που αφορούν στα πολιτικά δικαστήρια. Δείτε τις αλλαγές: Άρθρο πεντηκοστό τρίτο Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο και [...]

By |2021-10-03T10:39:05+00:003 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΣτΕ 1078/2021: Αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτεμαχίου – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων – Ειδική διοικητική διαδικασία ελέγχου αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων

Δήμοι – προϋποθέσεις κήρυξης απαλλοτριώσεως για διάνοιξη οδού, αιτιολογία της πράξεως ως προς την ύπαρξη δημόσιας ωφέλειας που υπαγόρευσε την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτεμαχίου με βάση τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων στο πλαίσιο διαπλατύνσεως – διανοίξεως οδού πυρόσβεσης. Απόρριψη αίτησης ακυρώσεως αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί της κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και της [...]

By |2021-10-03T10:07:47+00:003 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Υπ. Δικαιοσύνης: Β’ Κύκλος για το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου»

Ξεκίνησε την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 18:00 η υποβολή αιτήσεων Β Κύκλου για Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών σε δικαστήρια/εισαγγελίες, στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με [...]

By |2021-10-03T09:58:28+00:003 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΑΠ 158/2021: Έκδοση απόφασης επιβλαβέστερης για τον εκκαλούντα

Ο κανόνας της απαγόρευσης της χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος δεν ισχύει όταν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης κρατεί την υπόθεση και την δικάζει κατ’ ουσίαν. Και μετά την εξαφάνιση της απόφασης το Εφετείο εξακολουθεί να λειτουργεί στο πλαίσιο του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης. Αν ο εφεσίβλητος δεν ασκήσει δική του έφεση ή αντέφεση, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν μπορεί να εκδώσει απόφαση επιβλαβέστερη για τον εκκαλούντα, κατά μεταρρύθμιση της απόφασης του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, μόνο δε [...]

By |2021-10-03T09:39:29+00:003 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΑΠ 156/2021: Φθορές στο μίσθιο – Αξίωση αποζημίωσης

Πρόκληση φθορών στο μίσθιο από τον βοηθό εκπληρώσεως. Ο εκμισθωτής, δεδομένου ότι δεν τελεί σε συμβατικό σύνδεσμο προς αυτόν, δικαιούται να ασκήσει κατά του βοηθού αγωγή με βάση τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Βάσιμος λόγος αναίρεσης από τον αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Ασαφείς και ανεπαρκείς αιτιολογίες ως προς το κρίσιμο ζήτημα της αποκλειστικής ή [...]

By |2021-10-03T08:54:00+00:003 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΦΕΚ Α 181/2021 – Ν. 4839/2021: Ο νόμος για τις γονικές παροχές

ΦΕΚ Α 181/2021 – Ν. 4839/2021: Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων [...] [...]

By |2021-10-03T06:57:41+00:003 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments
Go to Top