Παρέμβαση του Συνηγόρου για επανεξέταση της ανάκλησης απόφασης πρόσληψης λόγω μη υποβολής πιστοποιητικού επικυρωμένου από δικηγόρο. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία την επανεξέταση της ανακλητικής απόφασης πρόσληψης λόγω μη υποβολής επικυρωμένου πιστοποιητικού από δικηγόρο δεδομένου ότι στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές οδηγίες δεν περιλαμβανόταν ρητά αυτή η προϋπόθεση. Δείτε […]

The post Παρέμβαση του Συνηγόρου για επανεξέταση της ανάκλησης απόφασης πρόσληψης λόγω μη υποβολής πιστοποιητικού επικυρωμένου από δικηγόρο appeared first on The Greek Lawyer.