Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πολιτική δικαιοσύνη

Με τις ψήφους της ΝΔ έγινε δεκτό το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την πολιτική δικαιοσύνη. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισε η ΝΔ. Καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αντίστοιχη στάση τήρησαν και στο άρθρο για την εισαγωγή της πιλοτικής δίκης στον Άρειο Πάγο. Η εισαγωγή της πιλοτικής δίκης στην πολιτική δικαιοσύνη είναι κεντρική [...]

By |2021-10-11T20:10:35+00:0011 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς

(ΦΕΚ Β’ 4651/08-10-2021) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως των άρθρων 14 και 15 και των παρ. 8 και 9 του άρθρου 107. 2. Του άρθρου [...]

By |2021-10-11T15:28:36+00:0011 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Σ.τ.Ε. (Στ Τμ.) 1368/2021 (επταμελής σύνθεση) Στο μέτρο της περικοπής των αποδοχών και επιδομάτων των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων (ν. 3833/2010 και 3845/2010) εμπίπτει και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής

Πρόεδρος: Ιω. Γράβαρης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Κ. Φιλοπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας • Με την ανωτέρω απόφαση, με την οποία επικυρώθηκε η κρίση της αναιρεσιβαλλομένης (ΔΕφΑθ 1068/2019), κρίθηκαν τα εξής: Όπως συνάγεται από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3833/2010 και του άρθρου τρίτου παρ. 1 του ν. 3845/2010 (αναφερομένων σε «πάσης [...]

By |2021-10-11T15:05:45+00:0011 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΠΠρΘεσ 11605/2021: Αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές

Όγδοη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές. Αφορά συγκεκριμένα την αντισυνταγματικότητα ως προς την αναδρομική επιβολή του τέλους στις κατατεθείσες αγωγές πριν την ισχύ του νόμου και οι οποίες συζητούνται μετά την δημοσίευση του νόμου περί υποχρεωτικότητας δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς (Αντίθετη μειοψηφία). (Η απόφαση [...]

By |2021-10-11T11:58:46+00:0011 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments
Go to Top