Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται διάταξη (άρθρο 89) για την επιτάχυνση της καταβολής αποζημιώσεων νομικής βοήθειας. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση τμήμα της αποζημίωσης καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο προ της οριστικής εκκαθάρισης με την έκδοση χρηματικού εντάλματος το οποίο εκδίδεται εντός δεκαπέντε ημερών αφότου, υποβληθούν στο ΤΑΧΔΙΚ α) η πράξη διορισμού του δικηγόρου, β) το ειδικό […]

The post Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη νομική βοήθεια (όλες οι αλλαγές) appeared first on The Greek Lawyer.