Ορισμός μελών των Ομάδων Εργασίας της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.)του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικήςκαι Ποινικής Δικαιοσύνης – Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π. Αξίζει να αναφερθεί ότι δε συμμετέχει ούτε ένας εκπρόσωπος του Δικηγορικού Σώματος Δείτε την απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια:

The post Ορισμός μελών των Ομάδων Εργασίας της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.)<br>του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής<br>και Ποινικής Δικαιοσύνης – Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π. appeared first on The Greek Lawyer.