Συγκρότηση Δικαστηρίου Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών αρ 88 Συντ. – ΦΕΚ B 19/2020

Αριθμ. 95022 (3) Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικά- σεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφο- ρών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2020. […]