Δεν είναι δυνατή η έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης υπό αίρεση ή υπό όρο (ΝΣΚ)

ΝΣΚ Αρ. Γνωμοδότησης 148/2019:Δεν είναι δυνατή η έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης υπό αίρεση ή υπό όρο. […]