ΝΣΚ: Για ποιο αδίκημα, μετά από αμετάκλητη καταδίκη τίθεται εκτός υπηρεσίας υπάλληλος

Η νόθευση εγγράφου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 186/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είναι το αδίκημα που αυτοδίκαια θέτει εκτός υπηρεσίας έναν εκπαιδευτικό υπάλληλο. […]

By |2020-01-04T20:03:00+00:00January 4th, 2020|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Δεν είναι δυνατή η έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης υπό αίρεση ή υπό όρο (ΝΣΚ)

ΝΣΚ Αρ. Γνωμοδότησης 148/2019:Δεν είναι δυνατή η έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης υπό αίρεση ή υπό όρο. […]

By |2020-01-04T19:58:10+00:00January 4th, 2020|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Nομικό Συμβούλιο του Κράτους: Η αποποίηση κληρονομιάς ισχύει ακόμη κι αν έχει παρέλθει η προθεσμία που προβλέπεται από τον Κώδικα

Με μία σημαντική γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ξεκαθαρίζει πως η αποποίηση κληρονομιάς που έγινε από κληρονόμο μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από το θάνατο του κληρονομούμενου δεν την καθιστά άνευ ετέρου εκπρόθεσμη και τον αποποιηθέντα, κληρονόμο αυτής. […]

By |2019-12-08T15:39:31+00:00December 8th, 2019|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments
Go to Top