Σχέδιο Ηρακλής – Το ψηφισθέν νομοσχέδιο

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τίτλο “Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων”. […]