Άρειος Πάγος: Η απόλυση που γίνεται για εκδικητικούς λόγους και λόγους εμπάθειας είναι άκυρη

Με μια φιλεργατική απόφασή του ο Άρειος Πάγος δικαίωσε απολυθέντα, επιδικάζοντάς του μάλιστα το ποσό των 41.556 ευρώ ως αποζημίωση, επιδόματα, κ.λπ. […]