Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ με τα νέα μέτρα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα ΠΝΠ. […]